În perioada ianuarie-septembrie 2019, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) a cuprins în programele de formare profesională organizate prin intermediul centrelor regionale de formare profesională a adulţilor și centrelor proprii din cadrul agenţiilor teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă, 21.227 persoane.Dintre acestea, 14.412 sunt șomeri, 3.926 sunt persoane beneficiare de formare la locul de muncă prin programe de ucenicie, 300 sunt persoane …
Source: Avocatura