Firmele din România au raportat facturi neplătite în valoare de peste 1 milion de euro prin intermediul redBill în doar trei luni de la momentul lansării.

redBill este un produs dezvoltat de platforma Termene.ro prin care firmele își pot raporta clienții care nu au plătit facturile la timp, își pot recupera banii pentru facturile neîncasate și pot verifica gratuit orice companie din România dacă a fost raportată de alți furnizori.

Astfel, perioada medie de întârziere pentru facturile neîncasate este de 354 de zile de la data emiterii, relevă datele redBill. Suma medie raportată prin utilizarea redBill este de 2400 de euro. În domeniul construcțiilor, factura medie neîncasată de la clienți este de 1900 de euro, în transporturi de 1500 de euro și în consultanța de management și afaceri este de 1200 de euro, potrivit datelor redBill.

„Am lansat redBill cu misiunea de a oferi transparență afacerilor și sănătate fluxului de nu-merar și ne bucurăm că am depășit deja valoarea de 1 milion de euro pentru facturile rapor-tate prin acest instrument. Datorită informațiilor despre comportamentul de plată al firmelor de interes și instrumentelor de încasare rapidă a creanțelor, redBill creează o comunitate de oameni corecți, de antreprenori cu spirit etic și contribuie activ la însănătoșirea mediului economic din România”, a declarat Adrian Dragomir, CEO Termene.ro.

Termenul mediu de plată înscris pe facturile raportate prin redBill este de 28 de zile. În func-ție de domeniul de activitate, serviciile firmelor de consultanță pentru afaceri și management au, în medie, un termen de plată al facturilor de 40 de zile. În industria de restaurante, ter-menul mediu de plată din facturile raportate și neîncasate este de 9 zile, iar clienții din in-dustria de publicitate au scadențe de 56 de zile.

Studiul redBill relevă că întârzierea medie pentru facturile neîncasate în domeniul construc-țiilor este de 342 de la zile, în timp ce în comerț numărul zilelor este de 329, în consultanță de management și afaceri este de 311 zile, în publicitate 304 zile, iar în transporturi rutiere 242 zile.

La nivelul întregii economii, viteza de recuperare a creanțelor a ajuns la 85 de zile în rândul firmelor din România, conform celor mai recente date, din anul 2018, în scădere față de ni-velul din 2017 (94 de zile).

Potrivit redBill, se remarcă o scădere semnificativă a duratei de timp în care o companie își recuperează creanțele, valoarea monetară a acestora fiind într-o creștere vizibilă. Dacă în 2008, an premergător crizei economice, creanțele se recuperau în medie în 80 de zile, în pli-nă criză (anul 2010) această durată a crescut la peste 110 zile, după perioada de stagnare 2011 – 2014 cu durate de aproximativ 105 – 106 zile.

În același timp, valoarea creanțelor totale existente la nivel economic la finalul anului 2017 (ultimul an pentru care există centralizate toate datele financiare) se aproprie de valoarea record de 350 miliarde de lei, dublul anului 2008, anul de boom economic premergător cri-zei. Potrivit redBill, pentru anul 2018 este de așteptat ca valoarea acestora să depășeas-că pragul de 350 miliarde lei.

The post Firmele din România au raportat facturi neplătite de peste 1 milion de euro, iar media întârzierilor pentru facturile neîncasate se apropie de un an de zile de la data emiteri. Vezi care este factura medie neîncasată appeared first on Stiri Bancare.

Source: Stiri insolventa 2