Serviciul Public de Impozite și Taxe (SPIT) Constanța informează contribuabilii care nu au achitat impozitele și taxele locale până la termenul scadent că, începând cu ziua imediat următoare, se calculează majorări de întârziere în cuantum de 1% pe lună sau fracţie de lună, până la data stingerii sumelor datorate, inclusiv. Contribuabilii au posibilitatea de a achita rapid și comod sumele datorate bugetului local accesând site-ul www.spit-ct.ro …
Source: Avocatura