Reprezentanții Casei Județene de Pensii spun că plata pensiei poate înceta în câteva situații. Spre exemplu, statul sistează plata dacă pensionarul a decedat sau nu mai îndeplinește condițiile legale în temeiul cărora i-a fost acordată pensia. Același lucru se întâmplă în caz de invaliditate, dacă pensionarul urmaș și-a redobândit capacitatea de muncă ori dacă au expirat cele 12 luni de la data la care pensionarul …
Source: Avocatura