Conform legii, persoanele cu dizabilități au dreptul la asistență socială, servicii sociale și prestații sociale, care se acordă la cerere sau din oficiu, după caz, pe baza actelor doveditoare. Dreptul la prestații sociale se acordă începând cu luna următoare celei în care persoana a fost încadrată în grad de handicap. Precizăm că adulții cu handicap beneficiază, la ora actuală, de următoarele prestații sociale: …
Source: Avocatura