Potrivit programului cadru de acțiuni, aprobat de Inspecția Muncii pentru anul 2019, în perioada 1 iulie- 2 septembrie se derulează Campania Națională privind identificarea și combaterea cazurilor de muncă nedeclarată și verificarea respectării prevederilor legale în domeniul securității și sănătății în muncă în unități care desfășoară activitate pe Litoralul Mării Negre.Inspectorii de muncă din …
Source: Avocatura