Inspectoratul Teritorial de Muncă Constanţa a continuat activitatea de control si verificare a societaţilor comerciale, care îşi desfăşoară activitatea pe raza judeţului Constanţa. Controalele au avut ca obiectiv verificarea respectării prevederilor legale din legislaţia muncii si securitatea si sănătatea in munca a salariaţilor, precum si verificarea masurilor dispuse cu ocazia controalelor anterioare . În perioada 01.02 – 28.02.2019, inspectorii de muncă din cadrul …
Source: Avocatura