Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) are în această săptămână întâlniri cu organizaţiile patronale, sindicale şi profesional reprezentative din domeniul medical pentru discutarea proiectului Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale pentru anul 2019. CNAS propune unele modificări, printre care introducerea unei adeverinţe care să ateste starea de graviditate şi creşterea numărului de zile de …
Source: Avocatura