Reprezentanţii Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă acordă angajatorilor care încheie contracte de ucenicie, un sprijin financiar în valoare de 2.250 lei/lună pentru fiecare contract de ucenicie încheiat. Suma lunară se acordă la cererea angajatorului, proporţional cu timpul efectiv lucrat de ucenic, pe întreaga perioadă de derulare a contractului.Aceştia precizează că, prin ucenicia la locul de muncă, se urmăreşte obţinerea unei calificări pentru tinerii cu vârsta de peste 16 …
Source: Avocatura