În cazul în care un membru al familiei a decedat şi au rămas pensii neîncasate de către acesta, soţul sau soţia poate intra în posesia acestor bani. Este nevoie doar de câteva acte: cerere-tip; certificatul de deces (original şi copie); actul de identitate al solicitantului; acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul sau, după caz, actul care atestă calitatea de moştenitor; talonul de pensie al persoanei decedate.
Source: Avocatura